Home

Chào bạn đã đến với blog của Gia Thành. Tui là một coder PHP, Ruby, NodeJS, …  Đây là tui ghi kỷ niệm, lưu trữ sở thích và một vài kiến thức trong nghề lập trình code.